Handel, miljø og fiskeri: konvensjonen om handel med truede arter (cites) og forvaltning av fiskeriressurser

Handel, miljø og fiskeri: konvensjonen om handel med truede arter (cites) og forvaltning av fiskeriressurser

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2005
Volum: 
SF 16/2005

Rapporten drøfter utviklingen innenfor samarbeidet under Konvensjonen for handel med truede dyrearter i retning av et større engasjement i forhold til forvaltning av levende marine ressurser.

En rekke problemstillinger knyttet til anvendelse av CITES regelverket på dette området drøftes.

Hovedkonklusjonen er at denne utviklingen representerer en betydelig utfordring for fiskeriforvaltningen.