Håp, engasjement – og flere folk?

Håp, engasjement – og flere folk?

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Tidsskrift
Publikasjonskanal: 
Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling
År: 
2011

http://www.idunn.no/ts/plan/2011/06/art12

Mange aktører er engasjert i prosjekter for å skaffe nye innbyggere og arbeidskraft til distriktene. Hva vet vi om hvor godt de lykkes? Dette er hovedspørsmålet i en kunnskapsstatus som Norut Tromsø utarbeidet på oppdrag for Distriktssenteret tidligere i år. Rapporten viser at det er mange aktører på banen og at rekrutteringstiltakene er mangfoldige. Det er derfor tankevekkende at en så liten andel av prosjektene blir evaluert, og vanskelig å ha begrunnede oppfatninger om hvilke strategier som lykkes.