Hvordan innvirker omformingen av samiske lokalsamfunn på utviklingsprosesser i nord?

Hvordan innvirker omformingen av samiske lokalsamfunn på utviklingsprosesser i nord?

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Del av bok
Publikasjonskanal: 
Gyldendal Akademisk
År: 
2016