Hvordan kan konsekvensutredninger (KU ) bli et bedre redskap for å ivareta reindriftas arealinteresser?

Hvordan kan konsekvensutredninger (KU ) bli et bedre redskap for å ivareta reindriftas arealinteresser?

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Konferansebidrag
Publikasjonskanal: 
Landbruksdirektoratet, Norske reindriftssamers landsforbund
År: 
2017