Hvordan kan samfunnsforskning bidra i kunnskapsproduksjon? Samspillet mellom gruvedrift og lokalsamfunn

Hvordan kan samfunnsforskning bidra i kunnskapsproduksjon? Samspillet mellom gruvedrift og lokalsamfunn

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Konferansebidrag
Publikasjonskanal: 
Brasjheråd Bergverk
År: 
2016