Innovasjon for kommunesektorens utfordringer?

Innovasjon for kommunesektorens utfordringer?

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Del av bok
Publikasjonskanal: 
Cappelen Damm Akademisk
År: 
2013