Innovasjon, utvikling og læring, Evaluering av Spider Industrier AS - utvikling av trygghetsteknologi i prosjekt VELTEK, Tromsø kommune. (1/2016)

Innovasjon, utvikling og læring, Evaluering av Spider Industrier AS - utvikling av trygghetsteknologi i prosjekt VELTEK, Tromsø kommune. (1/2016)

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2016
Volum: 
1/2016

Spider Industrier AS inngikk en offentlig forsknings- og utviklingskontrakt (OFU kontrakt) med Tromsø kommune i tilknytning til deres prosjekt VELTEK.

Spiders oppdrag er satt sammen av ulike leveranser;
1) utvikle og levere en alarmløsning som inngår i trygghetspakker
2) installere, teste ut og supportere denne teknologien
3) installere og teste et nytt mottakssystem for alarmer og
4) levere nødvendig utskifting av analogt alarmutstyr på Heracleum omsorgsboliger.

Spider hadde ambisjoner om å gjennomføre både produkt og markedsinnovasjon. Innovasjon innebærer usikkerhet, det kan være vanskelig å forutsi teknologiske utfordringer underveis i prosessen og en utviklingsleveranse kan ikke spesifiseres like mye som en standardleveranse. Sammenblandingen av leveransetyper skapte uklare forventninger i forholdet mellom leverandøren Spider og oppdragsgiver Tromsø kommune også i forholdet til teknologien som skulle leveres.

Spider gjennomførte produktinnovasjoner i deler av leveransene, men fikk ikke gjennomført den planlagte produktinnovasjonen og dermed heller ikke den planlagte markedsinnovasjonen. På den annen side bidro utviklingsarbeidet til at man utviklet prosessinnovasjoner i form av nye og spesialtilpassede teknologiske løsninger og prosjektet bidro til læring både i Spider og Tromsø kommune.

Både Spider og Tromsø kommune erfarte at det er nødvendig med en relativt omfattende kravspesifikasjon i forkant av et OFU prosjekt for å avstemme forventninger.