Integrerte operasjoner i nord – i petroleums- og kraftsektoren

Integrerte operasjoner i nord – i petroleums- og kraftsektoren

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2011
Volum: 
2001:1001

I dette forprosjektet kartlegges ulike oljeselskap med feltutbygginger i nord og deres syn på integrerte operasjoner (IO). Dette studeres i forhold til regionale virkninger for sysselsetting og bosetting. I tillegg til petroleumssektoren har vi sett på organiseringen, drift og regional betydning av kraftsektoren. Hensikten har vært å få et innblikk i forutsetninger for fjernstyringen av kraftbransjen i nord.