Ivaretas reindrifta i konsekvensutredninger og planprosesser?

Ivaretas reindrifta i konsekvensutredninger og planprosesser?

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Konferansebidrag
Publikasjonskanal: 
Fylkesmannen i Nord-trøndelag
År: 
2017