Jakt på kortnebbgås i Nord-Trøndelag (2013:9)

Jakt på kortnebbgås i Nord-Trøndelag (2013:9)

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2013
Volum: 
2013:9

Høsten 2012 ble det foretatt en spørreundersøkelse blant gåsejegere i Nord-Trøndelag. Omlag 80 % av kortnebbgjessene som felles i Norge i dag felles i dette fylket. Jegerundersøkelsen er en del av forskningsprosjektet GOOSEHUNT, som gjennom tverrfaglig forskning ser på forutsetningene for at jakt skal kunne fungere som et effektivt virkemiddel i forvaltningen av kortnebbgås, samtidig som dyrevelferdsmessige og sikkerhetsmessige hensyn blir ivaretatt.

Formålet med spørreundersøkelsen var å få kunnskap om gåsejegernes erfaringer med gåsejakt generelt og organisert gåsejakt spesielt. Undersøkelsen bidrar til å synliggjøre at det finnes ulike typer gåsejegere: de som ønsker å felle flest mulig gjess gjennom intensive jaktepisoder og de som har en mer tradisjonell matauketilnærming til jakta.

I en fase der bestanden av kortnebbgås øker og antall fellinger skal opp i henhold til en internasjonal forvaltningsplan for kortnebbgås, vil det være nødvendig å tilrettelegge for gode jaktmuligheter da Nord-Trøndelag står i en særstilling og Norge har et internasjonalt ansvar.

Jegerne er delt i synet på om organiseringen av jakten vil øke uttaket av gjess. Vær og driftsmessige forhold i landbruket, samt forstyrrelser som et hardt jakttrykk medfører, er faktorer som påvirker forekomsten av antall kortnebbgjess som felles.