Jakt på kortnebbgås i Nord-Trøndelag. Grunneieres erfaring med høstjakt og synspunkter på gåseforvaltningen.

Jakt på kortnebbgås i Nord-Trøndelag. Grunneieres erfaring med høstjakt og synspunkter på gåseforvaltningen.

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2015
Volum: 
2015:3

Grunneierundersøkelsen er en del av det internasjonale forskningsprosjektet GEESE BEYOND BORDERS, som gjennom tverrfaglig forskning følger impementeringen av en internasjonal forvaltningsplan for kortnebbgås, hvor jakt er et virkemiddel for å forvalte bestanden.

Høsten 2014 ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant grunneiere i Overhalla, Steinkjer, Inderøy, Verdal og Levanger i Nord-Trøndelag. Formålet med undersøkelsen er å få kunnskap om hvilke erfaringer grunneiere i Nord-Trøndelag har med gåsejakt på sine jordbrukseiendommer, kartlegge omfanget av grunneiersamarbeid om gåsejakt, samt innhente grunneieres synspunkter på dagens forvaltning av kortnebbgåsbestanden.