Kan planloven bidra til en vitalisering av lokaldemokratiet?

Kan planloven bidra til en vitalisering av lokaldemokratiet?

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Tidsskrift
Publikasjonskanal: 
Nytt Norsk Tidsskrift
År: 
2016
Volum: 
33