Kartlegging av 3D-bevegelsesmønstre på Gámanjunni 3, Kåfjord, Troms. (14/2017)

Kartlegging av 3D-bevegelsesmønstre på Gámanjunni 3, Kåfjord, Troms. (14/2017)

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2017
Volum: 
14/2017

Denne rapporten dokumenterer framgangsmåte og resultater i tilknytning til 3D-prosessering av satellitt- og bakkebasert radardata for det ustabile fjellpartiet Gámanjunni 3 i Kåfjord, Troms. Produserte 3D-bevegelsesvektorer gir terrengets bevegelsesretning og hastighet.

I rapporten presenteres det kart og 3D-plott som visualiserer pågående bevegelsesmønstre, samt at resultater sammenlignes med målinger fra GPS/GNSS. Videre diskuteres effekter som kan ha påvirket resultatet. Datafiler og resultat etter 3D-prosessering er gjort tilgjengelig for NVE, samt beskrevet i appendiks vedlagt rapporten.