Kartlegging av responssentertjeneste for flere kommuner. (2/2018)

Kartlegging av responssentertjeneste for flere kommuner. (2/2018)

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2018
Volum: 
2/2018

Prosjektet har vært en kartlegging av interessen for deltakelse I en felles responssentertjeneste med utgangspunkt i Tromsø. Kartleggingen omfatter 22 kommuner i Troms og 11 kommuner i Finnmark. 

Hovedfunnene viser at den mest utbredte bruken av velferdsteknologi i kommunene er trygghetsalarm og at det hovedsakelig er en ekstern leverandør av responstjenesten (alarmmottak) i kommunene i dag. Kommunene har flere planer for utvidet bruk av velferdsteknologi de nærmeste to årene. Kun to kommuner oppgir at de ikke har slike planer.

Vel halvparten av respondentene oppgir at de stiller krav om helsefaglig bakgrunn for personell ved responstjenesten. Dagens løsning av alarmmottak vurderes overveiende som tilstrekkelig for å ivareta hensyn til lokal beredskap og behov for kompetanse, mens det knyttes større usikkerhet til samme forhold om fem år.
Vel en tredel av kommunene i undersøkelsen, seks i Troms og fire i Finnmark, vurderer endringer i responstjenesten i nær framtid. Dette er hovedsakelig kommuner som oppgir at de har planer om framtidig bruk av velferdsteknologi innen 2020.

En tredel av kommunene oppgir at de er fra litt- til svært interessert i å delta i en felles responstjeneste med Tromsø kommune. De viktigste hensynene knyttet til en slik beslutning er kostnader, lokalkunnskap samt nødvendig kompetanse.