Klimaendring, effektscenarioer og tilpasningsmuligheter for reindrifta i Norge.

Klimaendring, effektscenarioer og tilpasningsmuligheter for reindrifta i Norge.

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Tidsskrift
Publikasjonskanal: 
Rangifer Report