Klimautfordringer og konsekvenser for reindrifta - Hva skjer med reinbeitene i Nordland når vintrene blir mildere og vekstsesongen lengre?

Klimautfordringer og konsekvenser for reindrifta - Hva skjer med reinbeitene i Nordland når vintrene blir mildere og vekstsesongen lengre?

Forskningsområde: 
Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Konferansebidrag
Publikasjonskanal: 
Fylkesmannen i Nordland
År: 
2016