Klyngeparadokset: klynger som oppskrift,verktøy og fasit for utvikling av marin bioteknologi.

Klyngeparadokset: klynger som oppskrift,verktøy og fasit for utvikling av marin bioteknologi.

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Tidsskrift
Publikasjonskanal: 
Hva er innovasjon? Perspektiver i norsk innovasjonsforskning. Bind 1: system og institusjon.Høyskoleforlaget 2011.
År: 
2011