Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark

Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2007
Volum: 
2007: 6

Kommunene har en viktig rolle i å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet til å skaffe seg og/eller beholde sin bolig. Denne rapporten kartlegger hvordan kommunene i Nord-Troms og Finnmark jobber med disse utfordringene. Viktig spørsmål som tas opp er; hvem er de vanskeligstilte, hvor mange er de, hvilket tilbud har kommunen å tilby, og videre, hvordan organiserer de det boligsosiale arbeidet innad i kommunen, hvor viktig er det å ha en boligsosial handlingsplan, og hvordan benyttes de økonomiske virkemidlene fra Husbanken?