Konjunkturbarometer Hammerfest - Vår 2011

Konjunkturbarometer Hammerfest - Vår 2011

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2011
Volum: 
2011: 3

Dette er første utgave av Konjunkturbarometer Hammerfest.Barometeret er ment å speile utviklingstrekk, utfordringer og rammebetingelser kommunen står overfor i arbeidet med å utvikle kommunen. Dette er basert på presentasjon av oppdaterte data og korte analyser.

I 2011 er fokustema med som er spesielt aktuelt ut fra kommunens utfordringer og muligheter “Infrastrukturutfordringer sett fra næringslivet” og “Petroleumsklyngen Hammerfest”. Fokustema «Petroleumsklynge Hammerfest» er i tillegg utgitt som eget temabilag i Norut rapport 2011:4.