Konsekvenser av akutte utslipp for lokalsamfunn og lokalt næringsliv - Barentshavet sør (18/2012)

Konsekvenser av akutte utslipp for lokalsamfunn og lokalt næringsliv - Barentshavet sør (18/2012)

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2012
Volum: 
18/2012
Konsekvensutredningen for Barentshavet Sørøst har til hensikt å vurdere konsekvenser av petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst for fiskeri, reiseliv og samfunn for landområdene innenfor Barentshavet Sør. Denne presentasjonen skal sammen med erfaringer fra tidligere akutte oljeutslipp gi grunnlag for å anslå virkninger av et oljeutslipp i Barentshavet for fiskeriene, reiselivsnæringen og samfunn i området. I tillegg benyttes en gjesteundersøkelse av turisters holdninger til petroleumsvirksomhet og akutte oljeutslipp for å antyde nivå av påvirkning på reiselivsnæringen. Reiselivsnæringen og fiskeriene er av begrenset omfang i området, men samtidig vil de samfunnsmessige virkningene bli tilsvarende store-ettersom kystfisket allerede er marginalisert.