Konsekvenser for reindriften ved prøveboring og letevirksomhet etter gull i Ráitevárri og Suolomaras-områdene sesongen 2009

Konsekvenser for reindriften ved prøveboring og letevirksomhet etter gull i Ráitevárri og Suolomaras-områdene sesongen 2009

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2010
Volum: 
2010: 14

Denne rapporten en vurdering av hvilke skadevirkninger letevirksomheten i 2009 i Ráitevárri og Suolomaras har hatt for reindriften.