Konsekvenser for samfunn av akutte utslipp - Jan Mayen (19/2012)

Konsekvenser for samfunn av akutte utslipp - Jan Mayen (19/2012)

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2012
Volum: 
19/2012

Rapporten "konsekvenser for samfunn av akutte utslipp - Jan Mayen" er en del av Olje-og energidepartementet konsekvensutredning for dette havområdet. Hensikten med rapporten er å se på hvorledes akutte utslipp i dette farvannet vil påvirke næringsliv. Øya har ingen permanent bosetning, de som bor der på turnus driver en værstasjon og et sambandsanlegg. Eneste næringsvirksomhet er et begrenset fiskeri, utført av en mobil, havgående flåte, som ikke har støttefunksjoner på Jan Mayen. Et akuttutslipp vil medføre fangstforbud for en periode, men fiskeflåten som eventuelt er i området antas å kunne fortsette fisket i upåvirkete områder. Det ansees derfor ikke som trolig at et utslipp vil ha nevneverdige konsekvenser for fiskeri. Akutte utslipp brukes i rapporten utelukkende som utslipp av olje.