Kraftsektoren i Nordområdene - innspill til en nordområdetenkning. Revidert utgave 2011

Kraftsektoren i Nordområdene - innspill til en nordområdetenkning. Revidert utgave 2011

Institutt: 
Norut
Norut Narvik
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2011
Volum: 
2011: 1003

Dette notatet er en revidert utgave av det tidligere publiserte arbeidsnotatet Kraftsektoren i Nordområdene - innspill til en nordområdetenkning. Forsyningssituasjonen er imidlertid i den reviderte utgaven fra 2011 beskrevet mer inngående. Det er også gjort tilføyelser i kapitlet om petroleumssektoren og norskrussisk samarbeid i kraftsektoren.