Kvinner og menns representasjon og innflytelse i olje- og energisektoren

Kvinner og menns representasjon og innflytelse i olje- og energisektoren

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2006
Volum: 
SF 04-2006

Hensikten med prosjektet

Kvinner og menns representasjon og innflytelse i olje- og energisektoren har vært å få oversikt over kvinner og menns representasjon på ulike nivå som grunnlag for å utarbeide virkemidler for økt andel kvinner til lederstillinger og styreverv i sektoren.

Rapporten er et resultat av to spørreundersøkelser rettet mot henholdsvis virksomheter og individer knyttet til bransjeorganisasjonene som inngår i oppdragsgivergruppen.

Funn fra undersøkelsen viser en total kvinneandel på 20 prosent i virksomhetenes styrer. Andelen kvinnelige ledere rapporteres å være 15 prosent i gjennomsnitt.

Bare et fåtall av virksomhetene har målsettinger, handlingsplaner og virkemidler for å øke kvinneandelen blant ledere og styremedlemmer. Det understrekes at utfordringene knyttet til å øke kvinneandelen er sammensatte og at virkemidler må rettes inn mot både individnivået og bedriftsnivået.