Kystkommunen Karlsøy og reindrifta. Et element i kommuneplanarbeidet

Kystkommunen Karlsøy og reindrifta. Et element i kommuneplanarbeidet

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Konferansebidrag
År: 
2013