Lokal samfunnsutvikling i kjølvannet av Goliatprosjektet. Møter mellom influenskommunene og Eni Norge under utbygging av Goliatfeltet (2014:7)

Lokal samfunnsutvikling i kjølvannet av Goliatprosjektet. Møter mellom influenskommunene og Eni Norge under utbygging av Goliatfeltet (2014:7)

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2014
Volum: 
7

Rapporten oppsummer Eni Norges bidrag til lokal samfunnsutvikling i influenskommuner i Finnmark.

Rapporten vektlegger kultur, arrangementsstøtte og andre samfunnstiltak for å gi et bilde av i hvilken grad og på hvilken måte kommuner i omlandet til Hammerfest får merke konsekvenser av Eni Norges tilstedeværelse i Finnmark.