Lokalmedisinske sentre – bedre og billigere?

Lokalmedisinske sentre – bedre og billigere?

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Tidsskrift
Publikasjonskanal: 
Fagbladet samfunn og økonomi
År: 
2013