Lønnsomhetsanalyse av tre telemedisinske tjenester

Lønnsomhetsanalyse av tre telemedisinske tjenester

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2004
Volum: 
SF 12/2004

Lønnsomheten i tre telemedisinske tjenester blir analysert. Kostnadene knyttes til kjøp av teknologi; programvare, opplæring, support, kamera o.l.. Gevinstene knyttes til sparte pasientreiser for to av tjenestene og til utløste takster for den tredje.

Kun en av tjenestene er isolert sett lønnsom. Men, dersom alle tre tjenestene innføres vil gevinsten være større enn dersom kun den lønnsomme tjenesten innføres. Det skyldes at alle tre tjenestene krever samme teknologiske utrustning, dvs dersom en tjenesten blir innført er det kun marginale kostnader ved å innføre de to andre tjenestene. For en av tjenestene - Stillbilder hud - utføres det en sensitivitetsanalyse. Kritiske verdier eller "break even" verdier på bruken av tjenesten ved hvert legekontor blir analysert.