Maritim verdiskaping i nord

Maritim verdiskaping i nord

Institutt: 
Norut Narvik
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2009

Den maritime næringen er fjerde største næring i Nord-Norge.

Undersøkelsen tallfester næringens verdi i Nord-Norge. I denne landsdelen har maritim næring over ni tusen ansatte og står for sju prosent av verdiskapingen.