Matsektoren i Finnmark: Produksjon, sysselsetting og samhandlingsaktører, -arenaer og -tema

Matsektoren i Finnmark: Produksjon, sysselsetting og samhandlingsaktører, -arenaer og -tema

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2009
Volum: 
2009: 1006

Dette notatet beskriver matsektoren i Finnmark med vekt på innovasjonsfremmende samhandling. Notatet synliggjør viktige samhandlingsaktører og arenaer for matsektoren i Finnmark, og trekker fram tema som er sentrale i den samhandlingen som finner sted. Notatet beskriver også matsektoren i Finnmark med hensyn til produksjons- og sysselsettingsomfang.