The media state vector: a unifying concept for multi-device media navigation

The media state vector: a unifying concept for multi-device media navigation

Forskningsområde: 
Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Del av bok
Publikasjonskanal: 
Association for Computing Machinery (ACM)
År: 
2013