Muligheter og barrierer for entreprenørskap i samiske områder. (9/2017)

Muligheter og barrierer for entreprenørskap i samiske områder. (9/2017)

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2017
Volum: 
9/2017

Denne rapporten kontekstualiserer og videreutvikler kunnskap om barrierer og muligheter for entreprenørskap i samiske områder. Den prøver å gi svar på hvilke faktorer bidrar til å fremme eller hemme entreprenørskap i samiske områder, og hvordan entreprenørskap i samiske områder kan gi et mer robust næringsliv.

Entreprenørskap er en prosess hvor samspillet mellom faktorer på individuelt (kunnskap, sosio-kulturelt), strukturelt (næringsstruktur, demografi, arbeidsmarked) og lokalt nivå kan være avgjørende for hvorvidt entreprenører ønsker å etablere egen bedrift, og hvorvidt vedkommende lykkes.