Når konklusjonene ikke passer: Hvordan politikk og forskning kommuniserer om olje og gass

Når konklusjonene ikke passer: Hvordan politikk og forskning kommuniserer om olje og gass

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Tidsskrift
Publikasjonskanal: 
Tidsskrift for samfunnsforskning
År: 
2008
Volum: 
2/2008