Nedbrytning og vedlikehold av betongkonstruksjoner - Hvordan redusere kostnader?

Nedbrytning og vedlikehold av betongkonstruksjoner - Hvordan redusere kostnader?

Institutt: 
Norut Narvik
Type publikasjon: 
Populærvitenskapelig
Publikasjonskanal: 
Byggeindustrien, november
År: 
2002