Noen muligheter og utfordringer relatert til vindkraftutbygging i Finnmark

Noen muligheter og utfordringer relatert til vindkraftutbygging i Finnmark

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2010
Volum: 
2010:1003

Dette arbeidsnotatet peker på noen viktige muligheter, utfordringer, konfliktlinjer og dilemmaer knyttet til en potensiell storstilt landbasert vindkraftutbygging i Finnmark – samt noen perspektiver dette kan studeres gjennom. Nærmere bestemt ses dette i forhold til teori om innovasjon og innovasjonssystemer, globalisering og regionalisering, kontroversstudier, mulighetsbetingelser for vellykket implementering av teknologi i et samfunn samt det som gjerne kalles aktør-nettverk-teori. Hovedfokuset for notatet er aktører som trolig vil være sentrale i en slik satsning, hva de gjør og tenker å gjøre samt vesentlige karakteristika ved den konteksten dette eventuelt vil foregå i. Et hovedsiktemål med notatet er å identifisere noen temaer og problemstillinger knyttet til en eventuell satsning på vindkraft i Finnmark, som med fordel kan gjøres til gjenstand for videre studier.