Norut-fokus på Nordområdene - Mer enn olje og gass

Norut-fokus på Nordområdene - Mer enn olje og gass

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Konferansebidrag
År: 
2006
Volum: 
SF 06/2006

Rapporten presenterer de fire innledningene fra seminaret samt en kort introduksjon og bakgrunn for seminaret som ønsket å fokusere på andre dimensjoner ved nordområdene enn olje og gass.

Første innleder Johan Petter Barlindhaug,

bruker de ressursrike nordområdene og de strategiske utfordringene i nord som tilnærming til forskningsutfordringer i nordområdet.

Britt Kramvig diskuterer noen av nordområdesatsingens glemte sider med utgangspunkt i endringer i myter og bilder knyttet til Nord-Norge; endringer i mentale kart som både legger føringer på faktiske beslutninger og innebærer en kulturell re-orientering.

Bente Aasjord, Kvinneuniversitetet i Nordland, fokuserer på en helhetlig forvaltning av nordområdene og argumenterer for et utvidet miljøbegrep som inkluderer helhetlige samfunnsperspektiv.

Bjørn-Petter Finstad, seniorforsker Norut Samfunn, kontrasterer Nord-Norge planen for gjenoppbyggingen av landsdelen etter krigen med ECON analyse sine vyer om landsdelen i 2025.