Offentlig regulering av reindrifta i Norge. Retorikk og realiteter.

Offentlig regulering av reindrifta i Norge. Retorikk og realiteter.

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Konferansebidrag
Publikasjonskanal: 
NIBIO
År: 
2016