Optimal stiffness design of sandwich plates with variable core densities

Optimal stiffness design of sandwich plates with variable core densities

Institutt: 
Norut Narvik
Type publikasjon: 
Del av bok
År: 
2014