A. Overvaking av verneområde. B. Forslag til overvakingsplan for vernekvalitetar, ferdsel og påverknad i verneområda på Dovrefjell. Eit pilotprosjekt

A. Overvaking av verneområde. B. Forslag til overvakingsplan for vernekvalitetar, ferdsel og påverknad i verneområda på Dovrefjell. Eit pilotprosjekt

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2007