Petroleumsklynge Hammerfest - Temabilag til KONJUNKTURBAROMETER HAMMERFEST Vår 2011

Petroleumsklynge Hammerfest - Temabilag til KONJUNKTURBAROMETER HAMMERFEST Vår 2011

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2011
Volum: 
2011: 4

"Petroleumsklynge Hammerfest" inngår som et av årets to fokustema i Konjunkturbarometer Hammerfest -Vår 2011, Norut Alta rapport 2011:3.