Presentasjon av prosjektet: Brukermedvirkning i samiske perspektiver og kontekst

Presentasjon av prosjektet: Brukermedvirkning i samiske perspektiver og kontekst

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Konferansebidrag
Publikasjonskanal: 
Forsker- og fagnettverket til SANKS
År: 
2018