Raskere og riktigere nødhjelp (10/2014)

Raskere og riktigere nødhjelp (10/2014)

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
Publikasjonskanal: 
Norut
År: 
2014
Volum: 
10/2014

Evaluering av samhandling i mellom politiets, brannvesenets og helsevesenets nødmeldingssentraler i casene SAMLOK, SPREDT og NÆR.

Rapporten undersøker samhandling mellom politiets operasjonssentral, 110-sentralen (alarmsentral brann) og akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) i casene SAMLOK, SPREDT og NÆR.
 
I en kvalitativ studie har vi intervjuet ledere og operatører ved alle nødmeldingssentralene i casene. Rapporten redegjør for ledelsesoppgaver, arbeidsoppgaver og utfordringer ved de etatsvise nødmeldingssentralene. Undersøkelsen viser at læring i nødmeldingssentralene kan karakteriseres som uformell og skjer i tilknytning til hendelser. Det er lite faste arenaer for læring internt i sentralene og i mellom nødmeldingssentralene.
 
Operatører i samlokaliserte sentraler kan lettere avklare behov ansikt til ansikt og de utvikler mer kunnskap og større tillit og forståelse for de andre nødetatenes oppgaver og behov under hendelser. AMK-sentraler lokalisert i et universitetssykehus tilføres spesialistkompetanse i pasientforløpet.
 
Rapporten viser at teknologi, geografiske grenser, etatsorganisering og diskusjon om felles nødnummer er barrierer for samhandling mellom nødmeldingssentralene.