Regionale forventninger om ringvirkninger av utbygging og drift av Goliatfeltet

Regionale forventninger om ringvirkninger av utbygging og drift av Goliatfeltet

Institutt: 
Norut
År: 
2010
Volum: 
2010: 5

Rapporten analyserer regionale forventninger og regionale aktørers strategier i forhold til utviklingen av Goliatfeltet. Forventningene knyttes til forhåpninger og erfaringer som er forankret i planer, scenarioer og erfaringer fra andre utbygginger i nord, men primært i data fra regionale bedrifter, regionale offentlige institusjoner og organisasjoner og andre oljeselskaper. Med dette bakteppet skisserer rapporten hovedtrekkene i den følgeforskningen som skal gjennomføres av regionale ringvirkninger av utbygging og drift av Goliatfeltet, samt av Eni Norges virksomhet i nord.