Regionale ringvirkninger av olje- og gassnæringen: En oppsummering av foreliggende kartlegginger

Regionale ringvirkninger av olje- og gassnæringen: En oppsummering av foreliggende kartlegginger

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2007
Volum: 
2007:4

Rapporten presenterer og drøfter innledningsvis hva regionale ringvirkninger er. Deretter gjennomgås og oppsummeres analyser av lokale og regionale ringvirkninger basert på hhv. feltutviklinger i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Til slutt drøftes hvilke lærdommer og konklusjoner man kan trekke av disse for regionale ringvirkninger i nord.