Reindrift. Naturbaserte næringer. Klima scenario 2100-blir vi berørt av klimaendringer i nord? Hva gjør vi for å møte utfordringene?

Reindrift. Naturbaserte næringer. Klima scenario 2100-blir vi berørt av klimaendringer i nord? Hva gjør vi for å møte utfordringene?

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Konferansebidrag
År: 
2013
Volum: 
Klimadagen 13.9.2013.