Reindrifta i Finnmarks betydning for næringsutvikling og samfunnsutvikling.

Reindrifta i Finnmarks betydning for næringsutvikling og samfunnsutvikling.

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Del av bok
Publikasjonskanal: 
Gyldendal Akademisk
År: 
2016