"Reintall og beiteressurser. Hva er grunnlaget for Reindriftsadministrasjonens tilrådinger om beitekapasitet?"

"Reintall og beiteressurser. Hva er grunnlaget for Reindriftsadministrasjonens tilrådinger om beitekapasitet?"

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Tidsskrift
Publikasjonskanal: 
Reindriftsnytt : Boazodoallu-Oddasat