Relating Sea Ice Drift to Ice Properties in Fram Strait

Relating Sea Ice Drift to Ice Properties in Fram Strait

Institutt: 
Norut Narvik
Type publikasjon: 
Del av bok
Publikasjonskanal: 
International Association of Hydraulic Engineering and Research
År: 
2014