Rossfjordfiber

Rossfjordfiber

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2005
Volum: 
IT 6/2005

Oppsummering fra et HØYKOM-prosjekt