Sametingets virkemiddelbruk på næringsområdet - på vei ut av tradisjonsorienteringen?

Sametingets virkemiddelbruk på næringsområdet - på vei ut av tradisjonsorienteringen?

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Del av bok
Publikasjonskanal: 
Gyldendal Akademisk
År: 
2016